Proces rekrutacji dziecka do przedszkola publicznego może się nieco różnić w zależności od regionu czy miasta, ale zazwyczaj przebiega w podobny sposób.

Najpierw należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek ten można pobrać w placówce lub wypełnić online na stronie internetowej przedszkola lub urzędu miasta/gminy. Wniosek zazwyczaj zawiera informacje o dziecku, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, a także o rodzicach lub opiekunach prawnym dziecka.

Następnie, w przypadku przedszkola publicznego, rekrutacja odbywa się zazwyczaj w oparciu o ustaloną przez urząd miasta/gminy procedurę. W zależności od liczby miejsc i liczby kandydatów, w niektórych miastach/gminach może obowiązywać tzw. “rekrutacja punktowa”, czyli ustalanie kolejności przyjęć na podstawie punktów zdobytych przez kandydatów np. za zamieszkanie na terenie danej gminy, liczbę rodzeństwa w przedszkolu itp.

Następnie przedszkole ogłasza listę przyjętych dzieci i informuje rodziców o terminie i sposobie potwierdzenia przyjęcia dziecka do placówki. Potwierdzenie przyjęcia zazwyczaj wymaga wpłaty zaliczki na poczet opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. W trakcie rekrutacji rodzice mają możliwość uzyskania informacji o przedszkolu, zobaczenia placówki oraz rozmowy z dyrektorem przedszkola.