W poniższych plikach pdf publikujemy wyniki procesu rekrutacji przeprowadzonego dla Przedszkola Publicznego Fundacji SZCZECIŃSKA w Reptowie. Plik pierwszy przedstawia kandydatów zakwalifikowanych, a pozostałe dwa kandydatów niezakwalifikowanych.
Rekrutacja – rok szkolny 2024/25
 
Szanowni Państwo z dniem 11 marca 2024 r. rozpocznie się proces REKRUTACJI na wolne miejsca w Przedszkolu Publicznym Fundacji SZCZECIŃSKA w Reptowie.
 
Rekrutacja będzie odbywać się w dwóch krokach:
1. Zgłoszenie elektroniczne – poprzez złożenie wniosku.
2. Dostarczenie podpisanego wniosku (po wygenerowaniu elektronicznym) wraz z wymaganymi oświadczeniami do Przedszkola.
 
W dalszej części:
1. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2024/25.
2. Zarządzenie Organu Prowadzącego dot. terminów rekrutacji.
3. Link do panelu WNIOSKU REKRUTACYJNEGO.
 
WNIOSEK REKRUTACYJNY – aktywny od 11 marca 2024. Sugerujemy wypełnienie wniosku po 13 marca – wówczas automatycznie zostanie przesłany wygenerowany wniosek na Państwa mail, który następnie należy wydrukować, podpisać i złożyć w wybranej placówce.
 
W załączniku dokumenty do pobrania: