Dziennik elektroniczny – to aplikacja lub platforma internetowa, która umożliwia dostęp do podobnych informacji, jakie dostępne są w tradycyjnym dzienniku papierowym. Dzięki dziennikowi elektronicznemu rodzice mogą otrzymywać powiadomienia o ważnych wydarzeniach i aktywnościach dziecka w naszych przedszkolach. Dziennik elektroniczny umożliwia rodzicom sprawdzenie informacji o postępach ich dziecka w nauce, frekwencji, zadaniach domowych i innych ważnych kwestiach. Nasz elektroniczny dziennik to Inso i znajdą go Państwo pod adresem: https://inso.pl/. Aplikacja i platforma internetowa naszego dziennika elektronicznego to także komunikator, który gwarantuje dostarczalność wszystkich wiadomości do rodziców. Karteczki, tablica korkowa, maile, SMS-y oraz Facebook – wszystkie te narzędzia w pełni zastępuje aplikacja Inso.

Kompleksowa aplikacja
dla przedszkoli i żłobków

Inso to nowoczesna aplikacja, która porządkuje komunikację przedszkola z rodzicami oraz w automatyczny sposób przygotuje dla nich rachunki. System dodatkowo zawiera moduł zarządzania kadrą i ewidencjonowania pobytu w placówce. To także inteligentny dziennik elektroniczny gotowy na kontrolę z urzędu.