Dyrektor
Joanna Grabowska


Nauczyciele/wychowawcy:
Mariola Cierlecka
Joanna Hamal
Paula Podgórska
Magdalena Dawidczyk
Renata Wetlińska – nauczyciel wspomagający

Asystenci nauczycieli:
Julia Daniś
Patrycja Kolasińska
Bożena Teterycz
Barbara Cierlecka – woźna

Grupy – łącznie 63 dzieci
Żabki – rocznik 2017 (zerówka)
Tygryski – rocznik 2018
Słoneczka – rocznik 2019
Motylki – rocznik 2020 i 2021