Dyrektor
Małgorzata Wiernikowska-Flegel


Nauczyciele/wychowawcy:
Małgorzata Ogłoza
Joanna Nawój
Jagoda Stańczyk

Specjaliści/nauczyciele kierunkowi:
Anna Górniak
Agnieszka  Nowak
Marzanna Flegel

Asystenci nauczyciela/wychowawcy:
Oliwia Chudak
Paula Wiernikowska
Woźna – Malwina Maciąg


Grupy – łącznie 44 dzieci (w tym dzieci z Ukrainy):
Pszczółki – grupa dzieci młodszych
Sówki – grupa dzieci starszych